InnoBooster investering i breakoutimage projekt

Den danske innovationsfond har givet tilsagn om at investere i et 4,8 million DKK udviklingsprojekt projekt hos breakoutimage gennem Fondens ”InnoBooster” program.

Projektet omfatter udvikling af avanceret kunstig intelligens til optimering af komplekse tekniske arbejdsgange hos forsyningsselskaber (el, fiber osv.). Projektet er baseret på den cloud-baserede Grid Optimizer platform, der samler de mange forskellige data, der typisk allerede findes i forskellige IT systemer hos forsyningsselskaberne og aggregerer disse data med offentligt tilgængelige datakilder, så de kan bruges til træning af avanceret maskinlæring.

InnoBooster projektet er baseret på et tæt samarbejde med DTU Compute omkring udviklingen af de mest avancerede algoritmer og teknologier indenfor kunstig intelligens til brug i tekniske arbejdsgange indenfor etablering og drift af infrastruktur hos forsyningsselskaberne.

For yderligere information, kontakt venligst: adm. direktør Lars Struwe Christensen, breakoutimage, lsc@breakoutimage.dk, +45 4048 4663

Copenhagen, 5th March 2018

Innovation Fund Denmark Invests in breakoutimage Project

Innovation Fund Denmark will invest in a 4.8 million DKK development project at breakoutimage, a commitment from the Fund’s “InnoBooster” programme.

The project will develop advanced artificial intelligence to optimise complex technical workflows at utility companies (for example, electricity and fibre networks). The project is based on Grid Optimizer – a cloud-based platform which develops advanced machine learning by collecting data from across utility companies’ various IT systems, and then aggregating the data with publicly available data sources.

The InnoBooster project will collaborate closely with DTU Compute to develop the most advanced algorithms and technologies in artificial intelligence, which will be used for technical workflows for implementation and operation of infrastructure at utility companies.

For further information, please contact Lars Struwe Christensen, CEO of breakoutimage: lsc@breakoutimage.dk, +45 4048 4663

Grid Optimizer er ny software, som tilvejebringer data og dokumentation på optimal vis til planlægning og styring af forsyningsnet såsom fiber og el. Ved hjælp af cloud teknologi, maskinlæring, og en stærk og fleksibel brugergrænseflade kan Grid Optimizer levere de rigtige rapporter, analyser og data til kunderne i realtid og i den ønskede form.

Grid Optimizer-InnoBooster projektet skal implementere et samarbejde med DTU Compute om fuld afdækning og integration of arbejdsprocesserne planlægning, design, implementering og dokumentation, som finder sted i forbindelse med og styring af forsyningsinfrastruktur.

For yderligere information, kontakt venligst: adm. direktør Lars Struwe Christensen, breakoutimage, lsc@breakoutimage.dk, +45 4048 4663

Share :